Choose format

In stock
NOK 419

Miljøterapi med barn og unge

Organisasjonen som terapeut. 4. utgave
Miljøterapi er å organisere og legge til rette for forandring og utvikling. Gjennom teori, forskning og eksempler på praktisk erfaring viser forfatteren hvordan organisering kan føre til endring. Han presenterer synspunkter på hvordan organisasjonskulturen kan fremme eller hindre miljøterapeutisk arbeid.

Larsen forklarer hvordan samspillsforståelse setter oss i stand til å forstå barn og unge, hvordan den miljøterapeutiske institusjonen virker, og hvordan vi kan samarbeide bedre med foreldre og nettverk. Videre beskriver han perspektivene tilknytning, tillit og trygghet.

I denne 4. utgaven av boken går Larsen mer i dybden på miljøterapeutisk arbeid og miljøterapeutrollen. Temaer som tillit, makt og utvikling av relasjoner er utviklet videre. Videre beskriver han hvordan miljøterapeutisk ledelse og tillit til ledelsen er en nødvendig forutsetning for det terapeutiske arbeidet.

Boken er godt egnet for studenter innenfor helse- og sosialfag og yrkesutøvere som er opptatt av å utvikle og forbedre det miljøterapeutiske tilbudet til barn og unge. Den vil også være av interesse for dem som arbeider med miljøterapi i andre grupper.

Erik Larsen er psykologspesialist. Han har vært professor i barn og unges oppvekstmiljø, og er en nestor innen miljøterapi.

Detailed information

  • Pages: 208
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215060033
  • Publication date: 10.01.2022
  • Book group: 213

Erik Larsen

Erik Larsen er psykologspesialist. Han har vært professor i barn og unges oppvekstmiljø, og er en nestor innen miljøterapi.
More about the author