Choose format

In stock
NOK 319

Miljøterapi som behandling ved komplekse traumer hos barn og unge

Forfatterne presenterer viktige perspektiver og mange gode og nyttige eksempler fra det miljøterapeutiske arbeidet.

Miljøterapi gir nye utviklingsmuligheter til barn og unge som har opplevd komplekse traumer. Hverdagslivet og samarbeidet med kompetente voksne som forstår og holder ut, kan gi barna reell utviklingsstøtte og omsorg. Forfatterne bruker sine erfaringer fra Bakkehaugen barnevernsenter i Oslo til å vise hvordan miljøterapi som bygger på utviklingspsykologi, tilknytningsteori, traumekunnskap og resiliensforståelse, kan gjennomføres. Gjennom korte presentasjoner av relevant teori og praktiske eksempler ser vi hvordan miljøterapi kan fungere.

Barn og unge som har vært utsatt for alvorlige traumer mangler ofte språk for egne behov og ønsker. Samtidig har de ofte reguleringsvansker. Det fører til krevende hverdager, og forfatterne viser nødvendigheten av at miljøterapeutene får oppfølging og veiledning for å gi barna relevante utviklingsmuligheter og omsorg.

«Boken er et viktig tilskudd til den eksisterende litteraturen om miljøterapi. I boken presenteres viktige perspektiver på det miljøterapeutiske arbeidet, og den er full av gode og nyttige eksempler
fra den praktiske miljøterapien og den miljøterapeutiske hverdagen. Med sin optimisme, men også med sine kritiske refleksjoner, er boken et viktig bidrag til det terapeutiske arbeidet med å gi barn og ungdom som har opplevd komplekse traumer et tilbud som de kan ta til seg og ha nytte av.»
Professor emeritus, psykologspesialist Erik Larsen i bokens forord.

Boken er skrevet for miljøterapeuter og studenter som utdanner seg til å bli det.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215040202
  • Publication date: 22.11.2019
  • Book group: 893

Cathrin Dahl-Johansen

Cathrin Dahl-Johansen er barnevernspedagog og Enhetsleder for Ungdomstiltakene i Sagene bydel. Hun har tidligere jobbet i Barne- og familieetaten i 20 år og var leder for ulike avdelinger i 15 år. Hun har også erfaring fra førstelinjetjenesten.
More about the author

Lene Amble

Lene Amble er psykolog og har jobbet i Barne- og familieetaten i 10 år. Hun jobber som veileder og foredragsholder både på institusjoner og familiehjem. Hun har også lang erfaring fra rusbehandlingsfeltet.
More about the author