Choose format

In stock
NOK 439

Moderne sosiologer om samfunn og religion

Hva kan vår tids fremste sosiologer fortelle oss om samfunnet vi lever i? Hva har de sagt om religion? Hvordan kan deres begreper og perspektiver brukes til å fortolke samfunn og religion i konkret forskning?

Moderne sosiologer er opptatt av forholdet mellom individ og samfunn. Noen betoner individenes handlefrihet, mens andre legger større vekt på strukturene. De sosiologene som er omtalt i boken er også opptatt av den sosiale og kulturelle konstruksjonen av kunnskap, så vel som makt og ulikhet. Et viktig tema i sosiologien de siste tiårene er kjønn, seksualitet, rase og etnisitet, noe som også preger analysene til flere av de sosiologene som er med her. Når det gjelder religiøst liv, mener flere av disse sosiologene at det skjer en sekularisering, mens andre nyanserer dette bildet, og det er også dem som hevder at samfunnsutviklingen kan gi nye rom for religiøsitet, kanskje i nye former.

Forfatterne av denne boka gir en oversikt over hvordan vår tids viktigste sosiologer tolker det samfunnet vi lever i. Boka er en innføring for studenter og andre som er interessert i å sette seg inn i generell sosiologisk teori fra nyere tid og for alle som er spesielt interessert i religion. Teoretikerne som presenteres, er: Erving Goffman, Zygmunt Bauman, Michel Foucault, Jürgen Habermas, Peter L. Berger, Thomas Luckmann, Pierre Bourdieu, Anthony Giddens, Arlie Hochschield, Richard Sennett og Patricia Hill Collins.

Detailed information

  • Pages: 336
  • Language: Bokmål/Nynorsk
  • ISBN: 9788215012926
  • Publication date: 26.03.2021
  • Book group: 217

Inger Furseth

Inger Furseth er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo og professor II ved KIFO Institutt for kirke, religions- og livsynsforskning. Hun har skrevet en rekke artikler og bøker innenfor religionssosiologi, deriblant From Quest for Truth to Being Oneself. Religious Change in Life Stories (2006), Innføring i religionssosiologi (med Pål Repstad, ny utgave 2023) og Moderne sosiologer om samfunn og religion (med Pål Repstad, 2022). Hun har også redigert flere bøker, som Religionens tilbakekomst? (2015) og Religious Complexity in the Public Sphere (2017). Hun er redaktør av Nordic Journal of Religion and Society (sammen med Mia Lövheim) og æresdoktor ved Københavns Universitet.
More about the author
Pål Steinar Repstad

Pål Steinar Repstad

Pål Repstad er professor emeritus i religionssosiologi ved Universitetet i Agder, og har nær femti år bak seg som forsker på religiøse endringer. Han har blant annet skrevet bøkene Innføring i religionssosiologi (med Inger Furseth, ny utgave 2023), Julekonserter (med Anne Løvland), Religiøse trender i Norge, Moderne sosiologer om samfunn og religion (med Inger Furseth), hva er SOSIOLOGI og God after the church lost control (med Jan-Olav Henriksen). Fagbøker av ham er oversatt til sju språk. Han er mangeårig redaktør av Nordic Journal of Religion and Society (sammen med Inger Furseth) og æresdoktor ved Uppsala Universitet.
More about the author