Inger Furseth

Inger Furseth

Inger Furseth er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo og professor II ved KIFO Institutt for kirke, religions- og livsynsforskning. Hun har skrevet en rekke artikler og bøker innenfor religionssosiologi, deriblant From Quest for Truth to Being Oneself. Religious Change in Life Stories (2006), Innføring i religionssosiologi (med Pål Repstad, ny utgave 2023) og Moderne sosiologer om samfunn og religion (med Pål Repstad, 2022). Hun har også redigert flere bøker, som Religionens tilbakekomst? (2015) og Religious Complexity in the Public Sphere (2017). Hun er redaktør av Nordic Journal of Religion and Society (sammen med Mia Lövheim) og æresdoktor ved Københavns Universitet.

Books by Inger Furseth