Choose format

In stock
NOK 349

MOT OG MENING

Hvordan takle smisking på arbeidsplassen

Detailed information

  • Pages: 176
  • Language: Bokmål
  • ISBN: 9788215013121
  • Publication date: 04.04.2008
  • Book group: 222
Det bor en smisker i oss alle, en som er villig til å slikke rygger for å nå målene sine. Denne boken avdekker smiskingens egenart, og gir råd om hvordan fenomenet kan håndteres.
Aktiv og passiv smisking fører til at planer settes i verk før de er utsatt for tilstrekkelig kritikk, feil folk belønnes med opprykk, og hederlige personer mister motivasjonen. Vaktsomheten mot smisk må likevel ikke strekkes så langt at vi blir mistenksomme og avvisende til positive tilbakemeldinger.

Professor emeritus Guttorm Fløistad har skrevet forord til boken.

Sagt om boken:
«Jeg skal være forsiktig med superlativene i omtalen av denne boken. Ellers risikerer jeg å bli stemplet som smisker. Men boken gir glimrende veiledning for den som ønsker å etablere bedre kommunikasjon på en arbeidsplass.»
Erik Mamelund, partner i Ernst & Young

«En interessant og fascinerende bok om ytringskulturen i arbeidslivet. Leseren drives videre fra side til side. En annerledes bok om mellommenneskelig samhandling som bør leses av alle ? ikke bare de spesielt interesserte!»
Kari Breirem, direktør, borgarting lagmannsrett

Øyvind Kvalnes

Filosofen Øyvind Kvalnes er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI. Han har tidligere vært leder for Humanistisk Akademi i Oslo og har lang erfaring med å holde foredrag, seminarer og kurs for norske organisasjoner innen emner som etikk og verdier, kommunikasjon og ledelse. Han tok en doktorgrad i etikk ved Universitetet i Oslo i 1998, med avhandlingen "Living with Moral Luck".
More about the author