Choose format

In stock
NOK 339

Muntlige tekster i klasserommet.

3. utgave
Hva er egentlig muntlighet? Hva er god muntlig-undervisning? Ny, oppdatert utgave av boka om arbeidet med de viktige muntlige ferdighetene.

Muntlighet er en av de grunnleggende ferdighetene som gjennomsyrer alle fag på alle trinn i norsk skole. Det stilles allsidige krav til elevenes muntlige ferdigheter.

Muntlige tekster i klasserommet er en didaktisk grunnbok som gir lærere på ungdomstrinnet og i videregående skole nødvendig kunnskap for å gi god undervisning i muntlig. Bokas første del gjør rede for ulike perspektiver på muntlige ferdigheter, tar opp forutsetninger for å lykkes med muntlig og gir oversikt over forskning som kan belyse temaet i et pedagogisk perspektiv. Andre del handler om det praktiske klasseromsarbeidet og tilbyr et stort utvalg konkrete oppgaver og undervisningsopplegg.

3. utgave av boka er oppdatert med ny forskning og nye læreplankrav.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215043500
  • Publication date: 24.06.2020
  • Book group: 893

Sylvi Penne

Sylvi Penne er professor emeritus ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Oslomet og har norskdidaktikk som spesialfelt. Hun har tidligere undervist både i grunnskolen og i videregående skole. Penne har utgitt blant annet «Norsk som identitetsfag. Norsklæreren i det moderne» (2001), «Muntlige tekster i klasserommet» (med Frøydis Hertzberg, 2008) og «Litteratur og film i klasserommet. Didaktikk for ungdomstrinnet og videregående skole» (2010).
More about the author

Frøydis Hertzberg

Frøydis Hertzberg er professor emeritus ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo. Hun har utgitt en rekke bøker, blant annet «Muntlige tekster i klasserommet» (med Sylvi Penne, 2008), de to bøkene om «Norske ungdommers skrivekompetanse» (2005, med Kjell Lars Berge, Lars Sigfred Evensen og Wenche Vagle), og «Muntlig norsk» (1999, bl.a. med Astrid Roe).
More about the author

Marit Skarbø Solem

Marit Skarbø Solem er førsteamanuensis i norskdidaktikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun har undervist ved lærerutdanningen i en årrekke, og hennes forskning og undervisning har hatt særlig vekt på muntlige ferdigheter. Solem har tidligere utgitt blant annet «Grammatikken i bruk» (med Harald Morten Iversen og Hildegunn Otnes, 2011).
More about the author