Choose format

In stock
NOK 339

Musikk og identitet

2. utgave
Musikk berører oss på mange måter, som uttrykk både for følelser og tilhørighet. Vi omtaler gjerne musikken vi hører på som «vår musikk», enten den består av digitale spillelister, en vinylsamling eller en bunke med CD-er. Musikken gir ofte uttrykk for dypere lag i oss selv. Musikk er identitet.

«Musikk og identitet» kom ut for første gang i 1997 og har nærmest blitt en klassiker på sitt felt i Norge. Denne utgaven er oppdatert og utvidet, med hensyn til eksempler, teori, faglige perspektiver og teknologisk utvikling.


I en tid der musikk spiller en stadig viktigere rolle i samfunnet og i folks hverdagsliv, blir den også et mer sentralt element i opplevelsen av egen identitet, en måte å fortelle om ens eget liv på. Forfatteren tar utgangspunkt i et materiale der en rekke mennesker forteller om sine små og store musikkopplevelser, og gir også en skisse av sin egen musikalske selvbiografi. Basert på nyere forskning viser han hvordan musikk i dag utgjør et viktig element når folk skal konstruere egne livsfortellinger.

« (...) dette en svært kunnskapsrik bok som bør leses av alle som har noen slags befatning med kultur (langt utenfor musikkfeltet). Boken har som tittelen tilsier sin oppgave i å belyse musikk og dets betydning som identitetsbærer. Her kan man lett flytte perspektivet utover resten av kulturfeltet i stor grad, slik at de som har nytte og glede av boken er mye større enn man får inntrykk av ved første øyekast.»
Tore Stemland i Musikk fra Norge

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215044156
  • Publication date: 15.03.2020
  • Book group: 893

Even Ruud

Even Ruud (f. 1947) er utdannet innen musikkvitenskap og musikkterapi og er dessuten cand. psykol. Han er professor ved Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han er også professor II i musikkterapi ved Norges musikkhøgskole og adjungerende professor ved Institutt for kommunikasjon ved Aalborg Universitet. Ruud har skrevet en rekke bøker innen feltene musikkpedagogikk, musikkterapi, samt musikk, medier og kulturforståelse. Hans bøker er oversatt til en rekke språk.
More about the author