Even Ruud

Even Ruud

Even Ruud (f. 1947) er utdannet innen musikkvitenskap og musikkterapi og er dessuten cand. psykol. Han er professor ved Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han er også professor II i musikkterapi ved Norges musikkhøgskole og adjungerende professor ved Institutt for kommunikasjon ved Aalborg Universitet. Ruud har skrevet en rekke bøker innen feltene musikkpedagogikk, musikkterapi, samt musikk, medier og kulturforståelse. Hans bøker er oversatt til en rekke språk.

Books by Even Ruud