Choose format

In stock
NOK 459

Musikkvitenskap

«Musikkvitenskap» er en innføring i de mange deldisiplinene som i dag utgjør studiet av musikk: musikkpsykologi, musikkterapi, musikkens sosiologi og antropologi, musikkestetikk, musikkhistorie og historiografi, musikkanalyse og musikkpedagogikk.
Hva er egentlig musikk? Spørsmålet stilles gjennom hele denne boken, og som lesere får vi mange svar. I tillegg får vi innblikk i musikkvitenskapens faghistorie, ulike vitenskapstradisjoner som preger musikkforskningen og et utvalg av musikkvitenskapens forskningsmetoder. Sentrale forskningstemaer presenteres, som forbindelsen mellom musikk og følelser, musikkens funksjoner i samfunnet og for den enkelte, forskjellige måter å lytte til musikk på og spørsmål knyttet til hva musikk kan uttrykke og bety.

Detailed information

  • Pages: 368
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215027609
  • Publication date: 24.08.2016
  • Book group: 216

Even Ruud

Even Ruud (f. 1947) er utdannet innen musikkvitenskap og musikkterapi og er dessuten cand. psykol. Han er professor ved Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han er også professor II i musikkterapi ved Norges musikkhøgskole og adjungerende professor ved Institutt for kommunikasjon ved Aalborg Universitet. Ruud har skrevet en rekke bøker innen feltene musikkpedagogikk, musikkterapi, samt musikk, medier og kulturforståelse. Hans bøker er oversatt til en rekke språk.
More about the author