Choose format

In stock
NOK 279

Nærvær og profesjonalitet i skolen

- tydelig og likeverdig undervisningspraksis
Hvordan kan lærere og skoleledere bli tydeligere i sitt profesjonelle ansvar i møte med elevene?

Denne boken handler om de voksnes betydning for trivsel og godt læringsmiljø på skolen. Forfatterne viser hvordan lærere og pedagoger gjennom sitt nærvær og med fokus på eget handlingsrom blir tydeligere i sitt profesjonelle ansvar i møte med elevene.

Boken har en praktisk tilnærming med mange eksempler fra dialoger i skolehverdagen. Eksemplene er hentet fra forfatternes mangeårige arbeid med undervisning, veiledning og utviklingsprogrammer for ansatte og ledere i skolen. Boken refererer til en eksistensiell og relasjonsbasert tilnærming i både praksis og teori.

Målgruppene for boken er lærere, assistenter, fagarbeidere, miljøarbeidere, skoleledere, skoleeiere, elever og foreldre. Boken kan i tillegg være relevant for ansatte i barnehager, i PPT, på helsestasjoner og i barnevernet.

Detailed information

  • Language: Bokmål/Nynorsk
  • ISBN: 9788215032757
  • Publication date: 01.06.2019
  • Book group: 893

Bjørn O. Larssen

Bjørn O. Larssen er leder ved Institutt for relasjonsbasert ledelse (INREL), lektor og familieterapeut. Han har i mange år arbeidet med kurs, veiledning og utviklingsprogrammer for skoler og andre kommunale tjenesteområder. Han arbeider også med tverrfaglig samhandling og ledelse og har samtalepraksis for familier, ledere og fagfolk.
More about the author

Bodil Alice Kroken

Bodil Alice Kroken er rektor og familieterapeut. Hun har i mange år arbeidet med relasjonsbasert ledelse og profesjonelle dialoger for ansatte i skoleverket. I tillegg har hun bakgrunn som veileder og familieterapeut.
More about the author