Choose format

NOK 499

Naturen som gave?

Tvisyn på naturen i nordisk litteratur
Hvordan utforskes naturen som gave i nordisk litteratur? I antropocen, menneskets tidsalder, blir spørsmålet om menneskets forhold til naturen aktualisert på nytt. Nettopp i en krisetid aktiveres religiøse forestillinger om apokalypse og skapelse, ånd og natur, og en rekke skjønnlitterære forfattere skriver frem naturskildringer preget av en grunnleggende ambivalens.

I denne antologien finner du tolv bidrag som undersøker hvordan den nordiske litteraturen utforsker naturen som gave - og som kilde til ambivalens, nåde og skyld. Med et postsekulært utgangspunkt inviterer antologien forskere fra litteraturstudier og teologi til å undersøke ambivalente naturfremstillinger i den nordiske litteraturen. Hva er det mennesket gjør med den naturen vi lenge tenkte vi kunne ta for gitt - men som nå er truet? Og hva gjør klimaendringer og naturtap igjen med vår oppfatning av mennesker og menneskelige relasjoner - også til det mer-enn-menneskelige?

Med bidrag fra: Marius Timmann Mjaaland, Kari Løvaas, Stine Holte, Simone Kotva, Sissel Furuseth, Torsten Bøgh Thomsen, Beatrice Reed, Ann-Sofie Lönngren, Sophie Wennerscheid, Elisabeth Oxfeldt, Kristina Leganger Iversen og Hans Kristian Rustad.

Detailed information

  • Pages: 286
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215064567
  • Publication date: 28.03.2023
  • Book group: 217

Kristina Leganger Iversen

Kristina Leganger Iversen, ph.d., er litteraturvitar, forfattar og gjendiktar. Ho er for tida tilsett som førsteamanuensis i norsk ved NLA Høyskolen i Oslo. Hennar siste utgjevingar er sakprosaboka Bli mor no (2019) og gjendiktinga av Warsan Shires Velsigne dottera oppdratt av ei stemme i hovudet (2022, saman med Camara Joof), begge på Det Norske Samlaget.
More about the author

Marius Timmann Mjaaland

Marius Timmann Mjaaland, ph.d., er professor i religionsfilosofi ved Teologisk Fakultet, Universitetet i Oslo og leder av prosjektet Ecodisturb. Mjaaland er forfatter av bøkene Autopsia (2009), The Hidden God (2016) og Systematisk teologi (2017). Han har dessuten utgitt en rekke bøker og artikler om fenomenologi, filosofi, human-økologi og teologi og forsker nå på tidens filosofi i antropocen.
More about the author

Elisabeth Oxfeldt

Elisabeth Oxfeldt er professor i nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo. Hun har utgitt bl.a. "Skandinaviske fortellinger om skyld og privilegier i en globaliseringstid" (Universitetsforlaget 2016, redaktør). "Romanen, nasjonen og verden. Nordisk litteratur i et postnasjonalt perspektiv" (Universitetsforlaget, 2012), "Journeys from Scandinavia. Travelogues of Africa, Asia, and South America, 1840-2000" (University of Minnesota Press, 2010), "H.C. Andersens eventyr på film" (Syddansk universitetsforlag, 2009) og "Nordic Orientalism. Paris and the Cosmopolitan Imagination 1800-1900" (Museum Tusculanum Press, 2005).
More about the author