Marius Timmann Mjaaland

Marius Timmann Mjaaland

Marius Timmann Mjaaland, ph.d., er professor i religionsfilosofi ved Teologisk Fakultet, Universitetet i Oslo og leder av prosjektet Ecodisturb. Mjaaland er forfatter av bøkene Autopsia (2009), The Hidden God (2016) og Systematisk teologi (2017). Han har dessuten utgitt en rekke bøker og artikler om fenomenologi, filosofi, human-økologi og teologi og forsker nå på tidens filosofi i antropocen.

Books by Marius Timmann Mjaaland