Choose format

In stock
NOK 689

Nedbemanning og sluttpakker

En praktisk håndbok. 2. utg.
Nedbemanning og sluttpakker. En praktisk håndbok gir en praktisk innføring i hvordan en nedbemanning bør gjennomføres korrekt og effektivt, i tråd med lover og regler.


Å foreta en nødvendig nedbemanning av arbeidsstokken kan være en vanskelig og ubehagelig prosess for en bedrift. Mange spørsmål dukker opp, og konflikter kan lett oppstå, særlig dersom man ikke går frem på en korrekt måte. Denne boken gir en praktisk innføring i hvordan en nedbemanning bør gjennomføres korrekt og effektivt, i tråd med lover, regler og eventuelle tariffavtaler. Prosessen beskrives steg for steg, og viktige menneskelige hensyn er belyst.

Boken tar for seg hvilke forberedelser man bør gjøre før man setter i gang en nedbemanningsprosess, og forklarer når og hvordan tillitsvalgte bør involveres. Den tar også for seg spørsmål som bør vurderes tidlig i prosessen, herunder hva som er best: sluttpakker eller oppsigelser.

Boken er et hjelpemiddel for både bedriften og den ansatte og inneholder både huskelister og praktiske tips. Den inneholder også eksempler på sluttpakkeordninger fra alle deler av næringslivet. Videre inneholder den også maler for flere viktige dokumenter, som protokoller fra møter med de tillitsvalgte og maler for oppsigelse, endringsoppsigelse, sluttavtale og sluttpakkeordning.

Detailed information

  • Pages: 224
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215063430
  • Publication date: 28.09.2022
  • Book group: 221

Nicolay Skarning

Nicolay Skarning (f. 1964) er partner i Simonsen Vogt Wiig. Han har møterett for Høyesterett, og har gitt ut en rekke bøker samt forfattet flere fagartikler innen bl.a. arbeidsrett. Skarning har bred prosedyreerfaring fra de alminnelige domstoler og Arbeidsretten, og er en mye benyttet foredragsholder. Han er norsk representant for den verdensomspennende Employment Law Alliance (ELA) og styremedlem i Britisk-Norsk Handelskammer (BNCC).
More about the author

Mari Verling

Mari Verling (f. 1989) er partner i Kvale Advokatfirma DA. Hun jobber spesialisert med arbeidsrett og bistår jevnlig klienter med både små og store nedbemanningsprosesser i tillegg til en rekke andre arbeidsrettslige spørsmål. Verling har tidligere utgitt en bok om permittering, holder jevnlig foredrag om sentrale arbeidsrettslige temaer og har skrevet flere artikler. I tillegg til mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo har hun mastergrad (Master of Laws) fra Bond University med hovedvekt på internasjonal kontraktsrett. Hun har også erfaring fra EFTA-sekretariatet i Brussel.
More about the author