Mari Verling

Mari Verling

Mari Verling (f. 1989) er partner i Kvale Advokatfirma DA. Hun jobber spesialisert med arbeidsrett og bistår jevnlig klienter med både små og store nedbemanningsprosesser i tillegg til en rekke andre arbeidsrettslige spørsmål. Verling har tidligere utgitt en bok om permittering, holder jevnlig foredrag om sentrale arbeidsrettslige temaer og har skrevet flere artikler. I tillegg til mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo har hun mastergrad (Master of Laws) fra Bond University med hovedvekt på internasjonal kontraktsrett. Hun har også erfaring fra EFTA-sekretariatet i Brussel.

Books by Mari Verling