Choose format

NOK 419

Normalitet

Når man sier normalitet, sier man også avvik. For at noe skal være normalt, må noe annet være unormalt. Men hva som er normalt og unormalt varierer, både historisk, mellom samfunn og innen
ett og samme samfunn.
Det er ikke lenger opplagt hva som er normalt og hva som er unormalt. Samfunnet er blitt komplekst også på dette området. Det er likevel ikke det samme som å si at ingenting regnes som unormalt. Ekskludering og utstøtelse finner fremdeles sted, men på stadig mer subtile og usynlige måter.

Denne boken tar for seg normalitet fra et tverrfaglig og mangesidig perspektiv. Bidragsyterne, blant annet språkforskere og samfunnsvitere, skjønnlitterære forfattere og akademiske multikunstnere,
nærmer seg normaliteten fra ulike synsvinkler, men på en underlig måte skriver de alle om det samme om normalisering og standardisering, utestengelse og grensedragning.

Detailed information

  • Pages: 336
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215010625
  • Publication date: 09.10.2006
  • Book group: 224

Thomas Hylland Eriksen

Thomas Hylland Eriksen er professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo. Han er en aktiv samfunnsdebattant, og forfatterskapet omfatter fagbøker, lærebøker som essays. Hans mest oversatte bøker er Ethnicity and Nationalism og Øyeblikkets tyranni, som begge er utkommet på over 20 språk. Hans to romaner er Siste dagers heldige (1999) og Veien til Barranquilla (2012). Han har vært med å skrive samfunnskunnskapsbøkene i Matriks-serien for ungdomsskolen.
More about the author

Jan-Kåre Breivik

Jan-Kåre Breivik er sosialantropolog. Han jobber ved Stein Rokkan Senter for flerfaglige samfunnsstudier.
More about the author