Jan-Kåre Breivik

Jan-Kåre Breivik

Jan-Kåre Breivik er sosialantropolog. Han jobber ved Stein Rokkan Senter for flerfaglige samfunnsstudier.

Books by Jan-Kåre Breivik