Choose format

In stock
NOK 459

Norsk 5-10

Språkboka, 2. utgave
Lærere som skal undervise i norsk fra 5. til og med 10. trinn, står overfor en spennende oppgave.

Denne boka inneholder forskningsbaserte og praksisrelevante introduksjoner til sentrale språklige emner i norskfaget for grunnskolelærerutdanning, 5. til 10. trinn. Her er kapitler om faghistorie og fagforståelse, grammatikk og grammatikkdidaktikk, språkhistorie, talemål og talemålsdidaktikk, språklig variasjon i tale og skrift i Norge og Norden, og flerspråklighet og forståelse av norsk som andrespråk.

2. utgave av Språkboka er oppdatert i tråd med den siste læreplanen LK20 og forbedret etter innspill fra dem som har brukt førsteutgaven.

Boka er skrevet av fagpersoner med solid språkvitenskapelig kunnskap og lang erfaring med lærerutdanning. Bidragsyterne er de to redaktørene, Mari-Ann Igland og Mari Nygård, samt Harald Morten Iversen, Irmelin Kjelaas, Synnøve Matre, Rikke van Ommeren, Randi Solheim og Leiv Inge Aa, alle ved Institutt for lærerutdanning, NTNU, Stian Hårstad og Ivar Berg, begge ved Institutt for språk og litteratur, NTNU, og Jan K. Hognestad, som er ansatt ved Institutt for kultur- og språkvitenskap, Universitetet i Stavanger.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215052762
  • Publication date: 15.06.2021
  • Book group: 893

Mari-Ann Igland

er professor emeritus i norsk fagdidaktikk ved Institutt for lærarutdanning, NTNU. Fagområda hennar er særleg fagdidaktiske spørsmål, literacy og skriving, diskurs- og elevtekstanalyse. Igland har skrive doktorgradsavhandling om pedagogisk tekstrespons og publisert ei rekkje arbeid om lærarrespons, skriftleg argumentasjon og demokratisk danning, literacy, sosiokulturell teori og dialogteori. Ho har også forska på og skrive om literacy-praksisar i digitaliserte klasserom (Respons-prosjektet 2014-2017). Igland var leiar for gruppa som utarbeidde nasjonale retningslinjer for norskfaget i den femårige grunnskulelærarutdanninga.
More about the author

Mari Nygård

er førsteamanuensis i norsk og nestleder for utdanning ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Hun har særlig arbeidet med grammatikk og grammatikkdidaktikk, språklæring, norsk som andrespråk og barns tidlige skriving.

Nygård har vært medredaktør for Norskboka 5-10. Språkboka (2. utgave 2021), medredaktør for 2. utgave av Norskboka 1 og 2. Norsk for grunnskolelærerutdanning 1-7 (2021) og er forfatter av boka Norwegian Discourse Ellipsis. Clausal architecture (2018).
More about the author