Mari-Ann Igland

Mari-Ann Igland

er professor emeritus i norsk fagdidaktikk ved Institutt for lærarutdanning, NTNU. Fagområda hennar er særleg fagdidaktiske spørsmål, literacy og skriving, diskurs- og elevtekstanalyse. Igland har skrive doktorgradsavhandling om pedagogisk tekstrespons og publisert ei rekkje arbeid om lærarrespons, skriftleg argumentasjon og demokratisk danning, literacy, sosiokulturell teori og dialogteori. Ho har også forska på og skrive om literacy-praksisar i digitaliserte klasserom (Respons-prosjektet 2014-2017). Igland var leiar for gruppa som utarbeidde nasjonale retningslinjer for norskfaget i den femårige grunnskulelærarutdanninga.

Books by Mari-Ann Igland