Choose format

In stock
NOK 679

Norsk historie 2

1537-1814
Fremragende fremstilling av tida fra reformasjonen til oppløsningen av den dansk-norske unionen.
Et av framstillingens sentrale temaer er statens vekst og stadig dypere inngrep i befolkningens liv, både politisk, økonomisk og kulturelt. Statsveksten førte med seg konflikter og disiplinering, men også nye idestrømninger og nye tenkemåter.

Gjennom hele denne perioden var Norge politisk forent med andre land. Ikke bare med Danmark, men også med Island, Færøyene og hertugdømmene Schleswig og Holstein. Konglomeratstaten er en avgjørende forutsetning for utviklingen av det norske samfunnet i foreningstida. Forfatterne gjør også den allmenne europeiske utviklingen til den faste rammen om norsk historie. Innnfor denne rammen drøftes sentrale endringsprosesser som militarisering, skatteøkninger, folketallsøkning, økonomisk vekst og kulturell polaisering.

Boka presenterer et moderne blikk på "dansketida" i norsk historie. Den gir en grundig innføring i realhistorien, og den viser hvordan bildet av perioden har forandret seg i takt med ettertidas skiftende perspektiver. Historikernes debatter er en viktig del av fremstillingen.

Sammen med "Norsk historie 1" (750-1537) er verket en faglig solig og pedagogisk godt læreverk for universiteter og høgskoler.

Detailed information

  • Pages: 416
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215001029
  • Publication date: 14.11.2003
  • Book group: 217

Erik Opsahl

Erik Opsahl (f. 1960) er førsteamanuensis ved Insitutt for historiske studier, NTNU. Han er medforfatter av tobindsverket "Norsk historie 750-1814" (2003, 2007). Opsahl er også forfatter av bind 1 av "Norsk innvandringshistorie" (2003, sammen med Sølvi Sogner), som vant Brageprisen for beste fagbok.
More about the author

Gunnar I. Pettersen

Gunnar Pettersen er førstearkivar ved Eldre avdeling på Riksarkivet og medforfatter av tobindsverket "Norsk historie 750-1814" (2003, 2007).
More about the author
Erling Sverdrup Sandmo

Erling Sverdrup Sandmo

Erling Sandmo (f. 1963) er professor i historie ved Universitetet i Oslo. Han er også musikkritiker, en populær foredragsholder og har utgitt en rekke bøker. Han spesialfelt er kriminalhistorie, kulturhistorie i tidlig nytid, kunnskapshistorie og klassisk musikkhistorie.
More about the author

Ole Georg Moseng

Ole Georg Moseng (f. 1958) er dr.philos. og ansatt ved Institutt for sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo. Han er medforfatter av tobindsverket "Norsk historie 750-1814" (2003, 2007) og har tidligere bl.a. utgitt bind 1 i Porsgrunns historie: "Byen i emning" (2006), "Den flyktige pesten" (2006) og bind 1 i "Det offentlige helsevesen i Norge" (2003).
More about the author