Choose format

In stock
NOK 839

Norsk referansegrammatikk

Norsk referansegrammatikk
Norsk referansegrammatikk fra 1997 er en standardgrammatikk over moderne norsk språk - bokmål og nynorsk. Det er norgeshistoriens største og mest omfattende grammatikk. Boken gir en sammenehngende beskrivelse av norsk språk, men kan også brukes som oppslagsverk. Framstillingen er basert på en samling og organisering av store kunnskapsmengder og på ny forskning i nordisk og allmenn språkvitenskap. Grammatikken vil derfor være et nyttig hjelpemiddel for alle som har bruk for kunnskap om dagens norske språk.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215060460
  • Publication date: 20.09.2021
  • Book group: 895

Jan Terje Faarlund

Jan Terje Faarlund er professor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studium, Universitetet i Oslo, og forskingskoordinator ved Centre for the Study of Mind in Nature, UiO. Han har tidlegare vore professor i nordisk språkvitskap ved Universitetet i Trondheim (no NTNU), og professor i lingvistikk og norsk ved University of Chicago. Han har også vore gjesteførelesar ved ei rekkje universitet i Europa og Nord-Amerika. Dei viktigaste forskingsfelta er lingvistisk teori, syntaks, historisk lingvistikk og språk og evolusjon.
More about the author

Svein Lie

Svein Lie er en norsk språkforsker og professor emeritus i nordiske språk ved Universitetet i Oslo.
More about the author

Kjell Ivar Vannebo

More about the author