Choose format

In stock
NOK 619

Norsk skribentrett

Norsk Skribentrett er en oversiktlig fremstilling av de avtaler som skribenter inngår om utnyttelse av sine verk. Både opphavsretten og reguleringen av bokbransjen har gjennomgått betydelige endringer siden Jon Bings Forlagsavtalen kom ut i 1975.
Ikke minst har fremveksten av digitale medier skapt nye utfordringer med hensyn til avtalenes utforming. Norsk Skribentrett gir også en kortfattet innføring i de relevante reglene på opphavsrettens område og beskriver opphavsrettsorganisasjonenes virksomhet. Boken fyller et behov for litteratur på dette feltet både i Norge og i Skandinavia.

Detailed information

  • Pages: 304
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215008080
  • Publication date: 17.02.2006
  • Book group: 221

Hans Marius Graasvold

More about the author

Jon Bing

Jon Bing er professor ved Senter for rettsinformatikk, Universitetet i Oslo. Han er æresdoktor ved universitetene i Stockholm og København, og har vært Visiting Professor ved King's College, London. Han har vært leder av Norsk kulturråd, og er for tiden leder av Personvernnemnda.
More about the author