Jon Bing

Jon Bing

Jon Bing er professor ved Senter for rettsinformatikk, Universitetet i Oslo. Han er æresdoktor ved universitetene i Stockholm og København, og har vært Visiting Professor ved King's College, London. Han har vært leder av Norsk kulturråd, og er for tiden leder av Personvernnemnda.

Books by Jon Bing