Choose format

In stock
NOK 279

Norske noveller

en introduksjon
Novella er sjangeren for kriser og høydepunkter. Den byr på motstand og kan være omveltende, utfordrende og sjokkerende. Men novella er kort nok til at det vanskelige blir overkommelig. Den kan være brå, åpen, intens og fortettet, lang eller kort, episk eller lyrisk, med eller uten personer, med eller uten plott. Alt dette gjør novella til mangfoldig og anvendelig.

Denne boka er en introduksjon til novellesjangeren generelt og til norske noveller spesielt. Bjørkøy utforsker når novella begynte sin historie i Norge, hvordan novella har utviklet seg siden Maurits Hansen publiserte «Luren» i 1819, samt hvilken status novella har hatt og har. Hva særpreger novella, og hvilke muligheter har den? Hvordan skiller den seg fra romanen? Og er novella mer lyrikk enn miniroman? Med utgangspunkt i disse spørsmålene blir sjangertrekk og sjangerbrudd i utvalgte norske noveller analysert og diskutert.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215068749
  • Publication date: 12.06.2023
  • Book group: 893

Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy

Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy er professor i nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo. Hun har publisert artikler og bøker om tekstkritikk, bokhistorie, edisjonsfilologi, litteraturhistorie, bildebokmediet og utfordrende tematikker og tabuer. Hennes siste bokutgivelse er Samtidslitterære alderdommer (Universitetsforlaget, 2020).
More about the author