Choose format

In stock
NOK 499

NUBU Testmanual (bok)

Nevromotrisk undersøkelse for barn og ungdom fra 4 til 16 år
Et eksemplar av boken "NUBU 4-16 Testmanual" er inkludert i selve testkofferten. Nå er det også mulig å kjøpe flere eksemplarer via forlagets hjemmeside.
NUBU 4-16 er den eneste nevromotoriske testen som har standarisert både en motorisk test og en test av Soft Neurological Signs (tvetydeige nevrologiske tegn) på samme utvalg av barn og ungdom i alderen 4-16 år. Det er også den første nevromotoriske undersøkelsen normert for norske barn.

Nevromotorisk undersøkelse og barn og ungdom (NUBU 4-16) er et redskap i tverrfaglig utredning av barn og ungdom med ulike vansker, og testbatteriet består av tre deler:
- Softsign test
- Motorisk test
- Nevrologisk undersøkelse

NUBU 4-16 kan gjennomføres av psykologer, fysioterapeuter, pedagoger og leger.

I testkofferten får du bøkene NUBU 4-16 Testmanual og NUBU 4-16 Dokumentasjon, DVD med instruksjonsfilm og skåringsprogram samt testmateriell.

Detailed information

  • Pages: 162
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215017754
  • Publication date: 20.03.2017
  • Book group: 224

Grete Andrup

Grete Andrup er cand.san og tidligere seniorrådgiver ved Statped, Oslo. Andrup er fysioterapeut og spesialpedagog og har omfattende klinisk erfaring med motorisk testing og observasjon av barn.
More about the author

Harald Janson

Harald Janson er psykolog og forsker. Han har arbeidet med måling og testing av personlighet, evner, utvikling og temperament siden 1992, og har medvirket til utvikling og standardisering av mange ulike kartleggingsverktøyer og målemetoder, blant annet den norske utgivelsen av Ages and Stages Questionnaires, ATS fra Arbetspsykologiska utvecklingsinstitutet og NUBU 4-16. Han er siden 2004 engasjert i Barns sosiale utvikling, et stort forskningsprosjekt ved Atferdssenteret i Oslo som følger en stor gruppe barn og foreldre fra fem norske kommuner fra 6 måneders alder av. Harald Janson har også privatpraksis som psykolog og psykoterapeut.
More about the author