Harald Janson

Harald Janson

Harald Janson er psykolog og forsker. Han har arbeidet med måling og testing av personlighet, evner, utvikling og temperament siden 1992, og har medvirket til utvikling og standardisering av mange ulike kartleggingsverktøyer og målemetoder, blant annet den norske utgivelsen av Ages and Stages Questionnaires, ATS fra Arbetspsykologiska utvecklingsinstitutet og NUBU 4-16. Han er siden 2004 engasjert i Barns sosiale utvikling, et stort forskningsprosjekt ved Atferdssenteret i Oslo som følger en stor gruppe barn og foreldre fra fem norske kommuner fra 6 måneders alder av. Harald Janson har også privatpraksis som psykolog og psykoterapeut.

Books by Harald Janson