Choose format

In stock
NOK 629

Ny fransk grammatikk

morfologi, syntaks og semantikk
Boka har både en vitenskapelig og pedagogisk basis. Den omhandler alle kjerneemnene av fransk grammatikk og den bygger på en tanke om progresjon fra det enkle til det stadig mer komplekse. Dette gjør at boka også kan brukes av studenter på masternivå, eller som oppslagsverk for dem som allerede har grunnleggende kunnskaper i fransk og som ønsker å lære mer. Boka er levende og godt skrevet, med mange gode eksempler. Hans Petter Helland (født 1961) er professor i fransk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, Universitetet

Detailed information

  • Pages: 504
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215001159
  • Publication date: 02.10.2006
  • Book group: 216

Hans Petter Helland

Hans Petter Helland er professor i fransk språk ved Universitetet i Oslo. Han har hoveddelen av sin forskningsproduksjon innen syntaks, semantikk og pragmatikk, blant annet om det franske tempussystemet, særlig framtidstempora, passiv og sekundære predikasjoner. Hans forskningsinteresse har hovedsaklig rettet seg mot de lingvistiske kjernedisiplinene, samt fremmedspråkstilegnelse og innlæring.
More about the author