Hans Petter Helland

Hans Petter Helland

Hans Petter Helland er professor i fransk språk ved Universitetet i Oslo. Han har hoveddelen av sin forskningsproduksjon innen syntaks, semantikk og pragmatikk, blant annet om det franske tempussystemet, særlig framtidstempora, passiv og sekundære predikasjoner. Hans forskningsinteresse har hovedsaklig rettet seg mot de lingvistiske kjernedisiplinene, samt fremmedspråkstilegnelse og innlæring.

Books by Hans Petter Helland