Choose format

In stock
NOK 279

Nye psykoaktive stoffer

En rusmiddelrevolusjon?
Nye psykoaktive stoffer markerer et helt nytt kapittel i vår rusmiddelhistorie. Denne boka vil gi en oppdatert og grundig beskrivelse av dette nye fenomenet.

Kjemisk innovasjon, økt digitalisering og et effektivt postsystem har akselerert en utvikling der helt nye stoffer stadig dukker opp på arenaen. Bare siden 2010 er 111 nye psykoaktive stoffer registrert for første gang i Norge. Med internett som plattform for kjøp og salg og for utveksling av brukerinformasjon, eksisterer markedet for nye psykoaktive stoffer i en virtuell verden drevet fremover av globaliserte produksjonsmuligheter.

De nye rusmidlene tar liv, også i Norge. Psykoser, angst, hjerteproblemer, selvskading er blant uønskede bivirkninger.

Nye psykoaktive stoffer markerer et helt nytt kapittel i vår rusmiddelhistorie. Denne boka vil gi en oppdatert og grundig beskrivelse av dette nye fenomenet. For å beskrive og analysere de store endringene på feltet, har vi samlet personer fra ledende norske og europeiske fagmiljøer. Bidragsyterne har sin fagbakgrunn innenfor toksikologi, økonomi, sosiologi, psykologi, psykiatri, jus, kjemi og helsefag. Også fagpersoner fra Toll- og avgiftsetaten og Kripos har bidratt.

«Alt i alt er dette en veldig god og nyttig bok for alle som er i kontakt med brukere av nye rusmidler, enten som behandlere, pårørende eller som av andre grunner vil ha nytte av informasjon om de nye rusmidlene.» «Tidsskrift for Den Norske legeforeningen» 2016

Anne Line Bretteville-Jensen (f.1965) er samfunnsøkonom og forskningsleder ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS).
Ola Røed Bilgrei (f.1985) er sosiolog og stipendiat ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS).

Bidragsyterne er Liliana Bachs, Jørgen G. Bramness, Ana Gallegos, Brendan Hughes, Jane Mounteney, Eline Borger Rognli, Roumen Sedefov, Sveinung Skjørsæter og Silja Skogstad Tuv. De presenteres i boka.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215042381
  • Publication date: 21.02.2020
  • Book group: 893

Anne Line Bretteville-Jensen

More about the author

Ola Røed Bilgrei

More about the author