Choose format

In stock
NOK 1 549

Offentlige anskaffelser - regelverk, praksis og løsninger

Regelverket om offentlige anskaffelser er komplisert og byr på mange utfordringer for offentlige innkjøpere. Denne boken viser vei i regelverket og følger anskaffelsesprosessen fra start til slutt.

Ved anskaffelser er det offentlige underlagt lov om offentlige anskaffelser (lov 16. juli 1999 nr. 69) med forskrifter. Regelverket er omfattende og detaljert. Boken gir en utførlig innføring i lov om offentlige anskaffelser og forskrift om offentlige anskaffelser (forskrift 7. april 2006 nr. 402), men omtaler også øvrige forskrifter som er en del av regelverket om offentlige anskaffelser. Boken er en lærebok og et praktisk oppslagsverk for alle som arbeider med offentlige anskaffelser, enten som oppdragsgiver, leverandør, jurist eller andre rådgivere innen fagfeltet. Fremstillingen følger anskaffelsesprosessen fra start til slutt og det gis fyldige referater fra praksis fra norske domstoler, EU-domstolen og klagenemnda for offentlige anskaffelser.

Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Detailed information

  • Pages: 920
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215015217
  • Publication date: 10.06.2013
  • Book group: 221

Marianne Dragsten

Marianne H. Dragsten (f. 1972) er partner og advokat i advokatfirmaet Vaar hvor hun er spesialist på offentlige anskaffelser. Gjennom rådgivning til oppdragsgivere og leverandører har hun bred praktisk erfaring fra fagområdet og holder kurs og foredrag om temaet. Dragsten har tidligere blant annet arbeidet som dommerfullmektig i Drammen tingrett og saksbehandler i klagenemnda for offentlige anskaffelser. I tillegg har hun hatt et engasjement hos Regjeringsadvokaten. Dragsten har gitt ut Offentlige anskaffelser, kommentarutgave i to bind (2005) i samarbeid med Esther Lindalen og Håndbok i offentlige anskaffelser (2006).
More about the author