Choose format

Coming for sale
5/10/21
NOK 399

Økonomisk og sosial ulikhet i Norge

Detailed information

  • Pages: 200
  • Language: Bokmål
  • ISBN: 9788215041537
  • Publication date: 10.05.2021
  • Book group: 213
Inntektsforskjellene i Norge er mindre enn i de aller fleste land. Men også her har de økonomiske ulikhetene økt − særlig ulikhetene i formue. Andelen fattige har økt, og flere barn lever i fattige familier.

De fattige i Norge er ikke så fattige som i de fleste andre land, men avstanden til de velstående innebærer følelse av økonomisk knapphet og færre muligheter til å delta i samfunnet.

I denne boka kan du lese om økonomisk og sosial ulikhet i Norge. Hvordan har utviklingen vært? I hvilke perioder og under hvilke regjeringer har ulikheten økt mest? Hva har velgerne og de politiske partiene ment om ulikhet og økonomisk utjevning fra 1960-årene til 2017? Hvilke følger får høy ulikhet for samfunnet? Øker eller svekker det den økonomiske veksten og tilliten i samfunnet, og påvirker det folks tilfredshet med livet? Hvilke politiske tiltak kan redusere økonomisk ulikhet?

Knut Halvorsen

Knut Halvorsen professor em. ved OsloMet, og har publisert en rekke bøker om sosialpolitiske temaer.
More about the author

Steinar Stjernø

Steinar Stjernø er professor em. ved OsloMet. Han har utgitt en rekke bøker og forskningsrapporter om norsk og internasjonal velferdspolitikk.
More about the author