Choose format

In stock
NOK 399

Omsorg i en kulturell kontekst

Kultursensitiv omsorg i barnehagen
Kvalitet i en mangfoldig barnehage handler blant annet om å videreutvikle velkjente og sentrale begreper i barnehagepedagogikken, i lys av nye perspektiver og ny forskning.

Begrepet kultursensitiv omsorg legger i denne boka til grunn at det enkelte barn må anerkjennes både som et særegent individ med individuelle rettigheter og samtidig et aktivt og viktig medlem av ulike fellesskap. I disse fellesskapene blir opplevelsen av tilhørighet, trygghet og tilknytning sentral.

Boka bygger på forfatterens mangeårige arbeid og engasjement for flerkulturelle perspektiver i barnehagen. «Omsorg i en kulturell kontekst» bidrar til refleksjon rundt barnehageansattes betydning for utviklingen av en pedagogisk praksis som sikrer god omsorg for alle barn i barnehagen, uavhengig av kulturell og språklig bakgrunn.

Boka er skrevet for barnehagelærerstudenter på ulike nivåer og for fagfolk som arbeider i barnehagesektoren.

Detailed information

  • Pages: 168
  • Language: Bokmål/Nynorsk
  • ISBN: 9788215032016
  • Publication date: 29.05.2020
  • Book group: 215

Berit Zachrisen

Berit Zachrisen er tilsatt som førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for barnehagelærerutdanningen, Universitetet i Stavanger. Zachrisens forskningsinteresse er knyttet til lek og flerkulturell pedagogikk i barnehagen. I 2013 fullførte hun sin doktorgrad om Interetniske møter i barnehagen. Zachrisen har deltatt i nordiske og internasjonale forskningsprosjekter innenfor de aktuelle forskningsfeltene. Hun har publisert flere artikler, bokkapitler og bøker innenfor sine forskningsfelt.
More about the author