Choose format

In stock
NOK 469

Oppgavesamling i individuell arbeidsrett

«Oppgavesamling i individuell arbeidsrett» er først og fremst en oppgavesamling med veiledninger. Boken har imidlertid også lettleste og pedagogiske innføringskapitler til de mest sentrale emnene innen arbeidsrett.

Oppgavesamlingen inneholder både teoretiske og praktiske oppgaver i arbeidsrett og er et nyttig hjelpemiddel for studenter og andre som skal lære seg faget. Den er tematisk bygget opp og tar blant annet for seg oppsigelse, avskjed, styringsrett og diskriminering. For hvert tema gis det en kort presentasjon av sentrale problemstillinger, kontrollspørsmål og øvingsoppgaver. Forfatterne presenterer både fullstendige løsningsforslag og momenter til løsning av oppgavene.

Detailed information

  • Pages: 272
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215029214
  • Publication date: 08.03.2023
  • Book group: 211

Andreas Galtung

Andreas Galtung er professor ved Høgskolen i Innlandet, og har erfaring med å undervise og sensurere i arbeidsrett.
More about the author

Anne Oline Haugen

Anne Oline Haugen er professor emerita ved Høgskolen i Innlandet, Handelshøgskolen. De siste 20 årene har hun hatt ansvar for en rekke kurs og emner i barnehagejuss; både internt og for eksterne aktører som statsforvaltere og kommuner. Hun har også skrevet flere artikler om emnet.
More about the author

Kjell Ove Ernes

Kjell Ove Ernes er dosent ved Høyskolen Kristiania, og har erfaring med å undervise og sensurere i arbeidsrett.
More about the author