Andreas Galtung

Andreas Galtung

Andreas Galtung er professor ved Høgskolen i Innlandet, og har erfaring med å undervise og sensurere i arbeidsrett.

Books by Andreas Galtung