Choose format

In stock
NOK 369

Opplæring til selvstendighet

Et sosialt kognitivt perspektiv
Hva forstår vi med selvstendighet og selvstendige handlinger?
Hvorfor er selvstendighet så viktig?
Hvordan kan man utvikle selvstendighet gjennom opplæring?

Formålet med denne boka er å gi leserne kunnskap om hvordan de kan fremme selvstendighet hos barn og unge. Selvstendighet drøftes med utgangspunkt i sosial kognitiv teori, med særlig vekt på grunnbegrepene human agency, forventning om mestring og selvregulering.

Forfatterne drøfter verdier som grunnlag for utvikling og utøvelse av selvstendighet, om selvstendighet alltid er et gode og hvilken betydning selvstendighet har for psykisk helse.

Redaktører for boken er Cecilie Skaalvik, universitetslektor i pedagogikk og Marit Uthus, førsteamanuensis i spesialpedagogikk. Begge tilsatt ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU.

Øvrige bidragsytere er Einar M. Skaalvik, professor emeritus i pedagogisk psykologi og er nå knyttet til NTNU Samfunnsforskning og Sidsel Skaalvik, professor emerita i spesialpedagogikk ved NTNU.

Detailed information

  • Pages: 128
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215036168
  • Publication date: 23.06.2020
  • Book group: 215