Choose format

In stock
NOK 199

Organisasjon og ledelse

Et integrert perspektiv, Arbeidsbok og casesamling. 5. utgave
Målet med denne arbeidsboken og casesamlingen er å hjelpe studentene til å reflektere over og anvende teorien som presenteres i læreboka, og dermed ser sammenhengene mellom teori og praksis.

Detailed information

  • Pages: 192
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215004884
  • Publication date: 27.08.2003
  • Book group: 212

Tor Busch

Tor Busch, dr.oecon. er professor emeritus ved NTNU. Han har forsket på og undervist i ledelse og økonomistyring for offentlig sektor ved NTNU Handelshøyskolen gjennom hele karrieren. Busch har også et omfattende forfatterskap innenfor økonomi og ledelse.
More about the author

Jan Ole Vanebo

Jan Ole Vanebo, ph.d., er professor emeritus i ledelse og økonomistyring ved Nord Universitet. Han har lang erfaring som rådgiver overfor næringsliv og offentlig forvaltning. Vanebo har også lang undervisningserfaring og et omfattende forfatterskap innenfor økonomi og ledelse.
More about the author

Jan Ole Similä

Jan Ole Similä er høgskolelektor i organisasjonsfag ved Høgskolen i Nord-Trøndelag.
More about the author