Jan Ole Similä

Jan Ole Similä

Jan Ole Similä er høgskolelektor i organisasjonsfag ved Høgskolen i Nord-Trøndelag.

Books by Jan Ole Similä