Choose format

In stock
NOK 399

Overgangen til ungdomstrinnet

Elevenes opplevelser og hvordan vi kan støtte dem

Anmeldelser:

  • Les forfatterens uttalelse om debatten rundt bokens tema her.
  • Omtale av boken i Gemini, Forskningsnytt fra NTNU og SINTEF, her.
· Hvordan opplever elevene overgangen fra barneskole til ungdomsskole??
· Hvilke forhold og forutsetninger påvirker elevenes overgangsopplevelser?
· Hvilken betydning kan overgangen få for elevenes motivasjon, læring og utvikling, og hvordan kan lærere og andre signifikante voksne støtte dem i denne overgangsprosessen?

Dette er bare noen av spørsmålene Gro Marte Strand søker å besvare i denne første forskningsbaserte boka om overgangen til ungdomstrinnet i den norske skolen.

Forskningen viser at dette er en av de mest komplekse og krevende overgangene i elevenes skoleløp, og at alle elever erfarer ulike utfordringer i prosessen. Kvaliteten på elevens overgangsopplevelser får stor betydning for elevenes emosjonelle, faglige og sosiale utvikling og forståelse av seg selv. Slik kan denne overgangen i verste fall få negative utfall for noen elever, samtidig som den også har et stort potensial til å være en positiv ressurs for elevenes videre utvikling. Skal vi ta vare på dette positive potensialet må vi vie overgangen oppmerksomhet, ha kunnskap om den og vurdere de ulike forutsetningene som påvirker elevene.

Boka henvender seg til lærerstudenter, lærerutdannere, lærere, skoleledere, forskere og andre som er opptatt av og kan påvirke elevenes overgangsprosesser.

Detailed information

  • Pages: 200
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215053981
  • Publication date: 28.11.2022
  • Book group: 215
Gro Marte Strand

Gro Marte Strand

Gro Marte Strand er førsteamanuensis i pedagogikk ved NTNU, Institutt for lærerutdanning. Hun er utdannet lærer, og har flere års erfaring som kontaktlærer, faglærer og spesialpedagog på barne- og ungdomstrinnet. Hun har en mastergrad i rådgivningsvitenskap, og en doktorgrad i pedagogikk med tittelen Opplevelser og perspektiver på overgangen til ungdomstrinnet. Som forsker og pedagog har Strand en særskilt interesse for overgangsfaser i skolen, samt for tema som inkludering, tilpasset opplæring, elevmedvirkning og skole-hjem-samarbeid.
More about the author