Gro Marte Strand

Gro Marte Strand
Photo by: Elin Iversen/NTNU

Gro Marte Strand

Gro Marte Strand er førsteamanuensis i pedagogikk ved NTNU, Institutt for lærerutdanning. Hun er utdannet lærer, og har flere års erfaring som kontaktlærer, faglærer og spesialpedagog på barne- og ungdomstrinnet. Hun har en mastergrad i rådgivningsvitenskap, og en doktorgrad i pedagogikk med tittelen Opplevelser og perspektiver på overgangen til ungdomstrinnet. Som forsker og pedagog har Strand en særskilt interesse for overgangsfaser i skolen, samt for tema som inkludering, tilpasset opplæring, elevmedvirkning og skole-hjem-samarbeid.

Books by Gro Marte Strand