Øystein Gilje

Øystein Gilje

er professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV). Han leder enheten FIKS (forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen) og har arbeidet med ungdom, teknologi og læring i over 30 år. Siden 2004 har han vært ansatt ved UiO, og han har også flere års erfaring som lærer på ungdomstrinnet og som journalist i NRK.

Books by Øystein Gilje