Øystein Rian

Øystein Rian

Øystein Rian (f. 1945) er professor i historie ved Universitetet i Oslo. Hans spesialområde er dansketiden fra 1536 til 1814 med vekt på politisk, sosial og regional historie. Han har utgitt flere bøker og andre publikasjoner og er en populær foredragsholder. Et utvalg av hans bøker er "Vestfolds historie: grevskapstiden 1671-1821" (1980), "Selvstendighet og union Norsk utenrikspolitikks historie" bind 1. Med Narve Bjørgo og Alf Kaartvedt (1995), "Den nye begynnelsen: 1520-1660" - bind 5 i Aschehougs Norgeshistorie (1995), "Bratsberg på 1600-tallet: stat og samfunn i symbiose og konflikt" (1997), "Den aristokratiske fyrstestaten: 1536-1648" - bind 2 i Danmark-Norge 1380-1814 (1997), "Norge i dansketiden" (2002), "Nasjonal identitet i dansketiden" (2002), "Embetsstanden i dansketida" (2003), "Maktens historie i dansketiden" (2003), "Reformasjonstiden som katastrofe i Norgeshistorien" (2005), "For Norge, kjempers fødeland: 12 portrett frå dansketida" (2007). Øystein Rian er også bidragsyter og medforfatter i flere antologier og andre historieverk.

Books by Øystein Rian