Øyvind Vågnes

Øyvind Vågnes

Øyvind Vågnes er akademikar, romanforfattar og tidsskriftsredaktør. Han har publisert ei rekkje arbeid om visuell kultur og visuelle medier, mellom dei «Zaprudered: The Kennedy Assassination Film in Visual Culture» (University of Texas Press, 2011), samt ei rekkje artiklar på norsk og engelsk om nyare teikneseriar.

Books by Øyvind Vågnes