Choose format

NOK 699
Expected 3/11/21

Pantsettelse av immaterialrettigheter

Detailed information

  • Pages: 380
  • Language: nor
  • ISBN: 9788215040875
  • Publication date: 11.03.2021
  • Book group: 211
Denne boken klargjør og systematiserer ulike rettsspørsmål knyttet til bruk av immaterialrettigheter til kredittsikringsformål. Boken går grundig inn på rettsspørsmål knyttet til stiftelse av pant i immaterielle rettigheter, spørsmål knyttet til avklaring av omfanget av slike pantsettelser samt spørsmål knyttet til rettsvern, ekstinksjon og prioritet. I tillegg behandles rettigheter og plikter på sikringsstadiet, realisasjonsreglene og lovvalgsspørsmål. Særtrekkene ved immaterialrettighetene som formuesgoder drøftes også på et mer overordnet nivå.
Denne boken er basert på Løtveits avhandling fra 2019, den første vitenskapelige avhandlingen i nordisk rettsteori som behandler dette emnet rettsdogmatisk i monografisk form.

Bjørn Løtveit

Bjørn Løtveit er førsteamanuensis ved juridisk fakultet i Tromsø.
More about the author