Bjørn Løtveit

Bjørn Løtveit

Bjørn Løtveit er master i rettsvitenskap fra 2014, og ph.d. i rettsvitenskap fra 2019. Han jobber som førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, UiT - Norges arktiske universitet.

Books by Bjørn Løtveit