Choose format

In stock
NOK 379

Pedagogikk på lag med hjernen!

Omtaler:

  • Les innlegg av forfatteren om tematikken her.
  • Les innlegg om bokens innhold her.

 

Forfatterens nettside med aktuelle artikler om relevant tematikk

Ved å lære om hjernens funksjoner og hvordan den bearbeider informasjon, kan du øke elevenes forståelse. Hanne S. Finstad presenterer det nyeste innen hjerneforskning, og viser deg hvordan du kan skape en mer effektiv og engasjerende læringsopplevelse for dine elever. Spørsmål hun stiller, er:

Hvorfor bør du ta hensyn til både arbeids- og langtidsminnet når du planlegger undervisningen?
Hva hadde skjedd med leseferdighetene i Norge hvis leseopplæringen tok hjernen på alvor?
Hvorfor bør barn helt fra de er små inspireres til å utvikle matematisk forståelse?
Hvorfor bør ungdom få sove lengre om morgenen?
Hvordan kan undervisningen gjøres inspirerende for alle elever, uansett forutsetninger?

Hver gang en elev lærer noe, skjer det en forandring i hjernen. Endringene kan være store eller små, men de er viktige å kjenne til når du skal legge til rette for at ny kunnskap skal feste seg og tas i bruk. Med et slikt læringssyn er det ingen overdrivelse å hevde at alle som underviser er hjerneskulptører, og at kunnskap om hjernen er viktig for alle pedagoger.

Allikevel er hjernen nesten fraværende i pedagogisk utdanning. Det vil Forskerfabrikken gjøre noe med. Her finner du oppdatert kunnskap fra det tverrfaglige feltet psykologi, nevrologi og pedagogikk, også kalt Mind, Brain and Education. Etter å ha lest denne boken, vil du ha verktøy som gjør deg i stand til å utvikle din egen undervisning på hjernens premisser.

Målgruppen for boken er alle som underviser og er opptatt av pedagogikk; barnehagelærere, grunnskolelærere, lærere på videregående skole og i høyere utdanning.

Detailed information

  • Pages: 224
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215049236
  • Publication date: 23.06.2023
  • Book group: 215

Hanne S. Finstad

Hanne S. Finstad er opprinnelig biokjemiker med doktorgrad i kreftforskning. I 2002 grunnla hun Forskerfabrikken, og startet sin reise i å utforske undervisning og undervisningsmetoder. Hennes biokjemiske bakgrunn er svært nyttig når hun her utforsker hva som skjer i hjernen når vi lærer og utvikler oss. I denne boken deler Finstad det hun har oppdaget.
More about the author