Choose format

In stock
NOK 1 859

Personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR)

Kommentarutgave
Den 20. juli 2018 trådte en ny personopplysningslov i kraft i Norge. Loven gjennomfører EUs personvernforordning (The General Data Protection Regulation, GDPR) i norsk rett og inneholder også enkelte nasjonale særbestemmelser som supplerer forordningen.

Personvernforordningen fastsetter vilkår for å behandle personopplysninger og gir individet en rekke rettigheter ved behandlingen. I tillegg gir den bestemmelser om tilsyn, erstatning og sanksjoner. Forordningen er omfattende, er skrevet på et vanskelig tilgjengelig språk og gir anvisning på en rekke kompliserte vurderingstemaer.
Denne boken gir veiledning i hvordan de enkelte bestemmelsene i personopplysningsloven og personvernforordningen kan forstås og anvendes. Den er skrevet med tanke på jurister og andre som berøres av forordningen i sitt arbeid, for eksempel ledere, personvernombud og teknologer.

Detailed information

  • Pages: 752
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215032160
  • Publication date: 15.05.2019
  • Book group: 221

Åste Marie Bergseng Skullerud

Åste Marie Bergseng Skullerud er avdelingsdirektør i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Hun har tidligere arbeidet med personvern blant annet i Datatilsynet og Justisdepartementet. Skullerud utga kommentarutgave til personopplysningsloven 2000 på Universitetsforlaget i 2001. Hun er utdannet cand.jur. fra Universitetet i Oslo (1993).
More about the author

Cecilie Rønnevik

Cecilie Rønnevik er direktør og advokat i Advokatfirmaet PwC. Her bistår hun nasjonale og internasjonale virksomheter med spørsmål knyttet til personvern og informasjonssikkerhet. Tidligere har Rønnevik jobbet flere år som juridisk fagdirektør i Datatilsynet og som advokatfullmektig i DLA Piper. Rønnevik ble cand.jur. i 1998 ved Universitetet i Oslo.
More about the author

Jørgen Skorstad

Jørgen Skorstad er avdelingsdirektør i Datatilsynet og har arbeidet med personvern siden 2005. Skorstad har det overordnede ansvaret for Datatilsynets juridiske praksis og det internasjonale arbeidet i tilsynet. Han er dessuten fast deltaker i Artikkel 29-arbeidsgruppen, EUs uavhengige rådgivende organ i personvernspørsmål. Skorstad er utdannet cand.jur. fra Universitetet i Oslo (2003).
More about the author

Marius Engh Pellerud

Marius Engh Pellerud har vært personvernombud for SpareBank 1 Forsikring AS og SpareBank 1 Skadeforsikring AS siden 2016. Her har han bidratt til å sikre etterlevelse av personvernforordning i alle alliansens banker og selskaper. Tidligere har han blant annet jobbet i Sopra Steria, Datatilsynet og Helsedirektoratet.
Pellerud har en mastergrad i forvaltningsinformatikk fra Universitetet i Oslo (2006).
More about the author