Choose format

In stock
NOK 429

Pinens begrensning

Omtaler:

  • En vennlig, moralsk kritikk
    «Hvis du er i tvil, så unnlat å påføre pine,» skrev Nils Christie i Pinens begrensning, og fortsatte: «Påfør så lite pine som mulig. Se etter alternativer til straff.» Klarere kan det ikke sies. Boken går helt til bunns i et av de mest sentrale spørsmålene for et rettssystem, skriver Katja Franko.

Å påføre noen pine, er en alvorlig sak. Ofte vil det komme i konflikt med høyt ansette verdier, slik som vennlighet og tilgivelse.

Forsøk på å skjule handlingens egentlige karakter, eller å gi «vitenskapelige» begrunnelser for pinepåføringen, ser ikke ut til å fungere særlig godt. I strevet med å skape en tilfredsstillende straffeteori, virker det som om de fleste samfunn pendler fram og tilbake mellom helt forskjellige forsøk på å løse et egentlig uløselig problem.

Nils Christie er samfunnsforsker og en av landets mest oversatte faglitterære forfattere.

Detailed information

  • Pages: 128
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788200061915
  • Publication date: 01.12.1982
  • Book group: 211

Nils Christie

Nils Christie (1928 - 2015) var samfunnsforsker og en av landets mest oversatte faglitterære forfattere.
More about the author