Nils Christie

Nils Christie

Nils Christie (1928 - 2015) var samfunnsforsker og en av landets mest oversatte faglitterære forfattere.

Books by Nils Christie