Choose format

In stock
NOK 1 499

Plan- og bygningsrett, del 2

Byggesaksbehandling, håndhevelse og sanksjoner. 3. utgave
I del 2 med undertittelen «Byggesaksbehandling, håndhevelse og sanksjoner» behandles byggesaksreglene og refusjon, utbyggingsavtaler og erstatningsansvar i byggesaker.

Den første utgaven av Plan- og bygningsrett kom ut i 2000. Andre utgave utkom i 2010, etter ikrafttredelsen av den nye plan-og bygningsloven av 27. juni 2008. Tredje utgave er, som den forrige, delt i to.

Del 1 med undertittelen «Planlegging og ekspropriasjon» omhandler statlig og kommunal planlegging. Boken har også avsnitt om private reguleringsforslag, strandvern og markaloven.

Bøkene er utvidet og ajourført med nyere praksis fra domstoler, ombudsmannen og administrasjonen. De vil være et uunnværlig hjelpemiddel for alle som arbeider med plan- og bygningsrett innenfor både privat og offentlig virksomhet.

Detailed information

  • Pages: 752
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215025391
  • Publication date: 10.08.2018
  • Book group: 221

Stein Ness

Stein Ness har som advokat i en årrekke arbeidet med juridiske temaer knyttet til eiendomsutvikling, både i ledende advokatfirmaer innen eiendom og eiendomsselskap. Han er også medforfatter av boken Plan- og bygningsrett og var i lengre tid medlem av Advokatforeningens lovutvalg for plan- og bygningsrett.
More about the author

Per Sandvik

Per Sandvik har arbeidet som både dommer- og advokatfullmektig, og ble kommuneadvokat i 1982. Han har fra 1992 vært partner i Kluge Advokatfirma, hvor han har arbeidet særlig med fast eiendom og skatt. Han er nå senioradvokat i samme firma.
More about the author

Helge Skaaraas

Helge Skaaraas begynte hos kommuneadvokaten i Oslo i 1984. Før dette arbeidet han blant annet i kommuneforvaltningen med bygningslovgivning. Siden 1990 har han vært partner i advokatfirma Bjørge og Skaaraas i Sarpsborg.
More about the author

Audvar Os

Audvar Os (1920¿2014) var byråsjef i Justisdepartementet 1956¿1961, kommuneadvokat i Oslo 1967¿1981, Sivilombudsmann 1982¿1990, og praktiserte deretter som advokat.
More about the author

Odd Jarl Pedersen

Odd Jarl Pedersen arbeidet hos kommuneadvokaten, som dommer og senere som førstelagmann i Eidsivating lagmannsrett.
More about the author