Odd Jarl Pedersen

Odd Jarl Pedersen

Odd Jarl Pedersen arbeidet hos kommuneadvokaten, som dommer og senere som førstelagmann i Eidsivating lagmannsrett.

Books by Odd Jarl Pedersen