Choose format

In stock
Special Price NOK 499 Regular Price NOK 549

Politi og skjønn

sett i lys av rettslige rammer
«Politi og skjønn» redegjør for hvilke rettslige rammer som gjelder for politiets skjønnsutøvelse.

Bokens hovedformål er å få frem hvilket rom for skjønn politibetjenter i ordenstjeneste har, gjennom en avklaring av de rettslige rammer som gjelder for skjønnsutøvelsen. I tillegg gir boken en oversikt over hvilke hensyn som vil anses som saklige og utenforliggende å vektlegge ved skjønnsutøvelsen. Boken inneholder mange eksempler basert på hendelser forfatteren selv har observert, eller informasjon fra intervjuer med politibetjenter.

Boken er nyttig for politistudenter, politiet og andre som har behov for å gjøre seg kjent med rammene for politiets skjønnsutøvelse.

Detailed information

  • Pages: 298
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215034294
  • Publication date: 23.08.2023
  • Book group: 211

Hild Rønning

Hild Rønning er førsteamanuensis ved Politihøgskolen i Bodø. Hun har bred og mangeårig undervisningserfaring i juridiske fag fra Politihøgskolen og Nord Universitet. Hun har også erfaring fra påtalemyndigheten, tverrfaglig forskningssamarbeid samt arbeid i ulike forvaltningsorganer.
More about the author